Børn og Unge

TRIVSELSGRUPPER

I 2019 fik vi bevilliget penge fra TrygFonden til at etablere trivselsgrupper på skoler i Fredericia og Middelfart Kommune. 

Formålet med trivselsgrupper er at skabe et trygt og tillidsfuldt samtalerum, hvor børn i skolealderen kan tale om de problemer, der påvirker dem i sådan en grad, at de ikke trives og dermed mister motivation for at deltage i gruppesammenhænge, fællesskaber og læringssituationer i både skole og fritid. Mange børn trives ikke og har ikke redskaberne til at komme i trivsel. Forskning viser, at det er mentalt sundhedsfremmende at have et rum, hvor man i fortrolighed kan åbne sig, dele erfaringer med andre og få følelsen af at kunne hjælpe andre ved at være lyttende. Samtalerne med børnene vil bl.a. tage udgangspunkt i øvelser, lege, kortfilm og med plads til både sjov og alvor. 

Børnene er eksperter i deres eget liv. Derfor ligger succesen med trivselsgrupper primært i de ressourcer, eleverne finder ud af, de selv har. Når de lytter opmærksomt til hinanden, når de spejler sig i hinandens historier, når de udveksler gode råd, og når de opdager, at andre har lignende tanker og følelser, så giver de hinanden den bedste hjælp, de kan få.

Med trivselsgrupperne håber vi, at eleverne finder hvile i sig selv og i forhold til de andre, at de får mod til at handle, hvor de har mulighed for at forandre deres situation, og at de lærer at acceptere, hvad der ikke kan være anderledes. Vi tror på, at øget trivsel gavner et hvert barn både fagligt og socialt.

Vores dygtige kolleger i Selvhjælp Silkeborg har produceret en film om trivselsgrupper, der viser hvor stor en betydning en trivselsgruppe har for både børn, forældre, lærere og frivillige. Filmen varer 26 minutter, men du kan også nøjes med at se de første fem min. af filmen, der giver et ganske glimrende indblik. Du kan se filmen i højre side. 

Takket være Selvhjælp Silkeborg har du også mulighed for at høre Karen Wistoft, der er lektor på DPU, tale varmt om trivselsgrupper. Videoen kan ses i højre side.

Vil du være frivillig gruppeleder i en trivselsgruppe? Kontakt os og hør mere. 

VIDEO OM TRIVSELSGRUPPER


HVAD SIGER FORSKNINGEN?UNGE SAMMEN♥ - NYT TILBUD FOR UNGE MED BEGYNDENDE ANGST

Takket være midler fra Trygfonden kan vi tilbyde UngeSammen♥; Selvhjælpsgrupper for unge med begyndende angst.

Alle unge har brug for at være en del af et trygt fællesskab. Mange unge mistrives og har svært ved at håndtere deres bekymring/ængstelse. Forskningen viser, at det er mentalt sundhedsfremmende at have et rum, hvor man i fortrolighed kan åbne sig, dele erfaringer med andre og få følelsen af at kunne hjælpe andre ved at lytte. 

I en selvhjælpsgruppe vil de unge opleve, at de ikke er alene med deres ængstelse/bekymring. De lærer at åbne sig og at lytte til andre med samme problemer. På den måde får de indsigt og indblik i, hvad denne tendens til bekymring/ængstelse gør ved dem, og de får øje for, hvilke handlemuligheder de har, så de kan kontrollere deres begyndende symptomer på angst, så de ikke udvikler sig. Potentialet i grupperne ligger i de resssourcer, som de unge opdager, at de har. 

I en selvhjælpsgruppe vil de unge opleve, at de ikke står alene med deres udfordringer. At have nogen, som uvildigt lytter, er en stor hjælp og en klassisk selvhjælpstanke. Den unge støttes gennem mødet med andre med lignende problematikker og vil derved opleve accept, forståelse og handlekraft.

Formålet med grupperne er:

  • At forebygge at de unge udvikler en reel behandlingskrævende angst.
  • At give de unge oplevelsen af IKKE at stå alene med deres svære erfaringer, da den enkelte unge kan spejle sig i andre unge, der har lignende erfaring
  • At give de unge i gruppen et frirum; et kendt, trygt og tillidsfuldt sted, hvor de kan fortælle om deres følelser og tanker
  • At give de unge oplevelsen af at være i et positivt og støttende fællesskab med andre unge. Dette fællesskab vil desuden give de unge motivation til at opsøge andre positive fællesskaber.

Grupperne ledes af to frivillige gruppeledere fra Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Flere af gruppelederne har en baggrund i pædagogikken, med undervisning eller psykologi. Det er et krav, at gruppeledere gennemfører et introforløb, hvor man introduceres til arbejdet med ungegrupper, øvelser og metoder.

Det er gruppeledernes opgave at skabe et trygt rum og sætte den gode samtale i gang, hvor alle føler sig set, hørt og forstået. Gruppelederne anvender forskellige greb, fx øvelser til at åbne op for den gode samtale.

Gruppelederne tilbyder også individuelle samtaler. 


Kunne UngeSammen♥ være noget for dig eller en ung, du kender?

Kontakt os for en uforpligtende snak.

Hold dig opdateret med vores nyhedsmail

Selvhjælp Fredericia-Middelfart

Sundhedshuset, Dronningensgade 97, bygning B 7000 Fredericia
Teglgårdsparken 17 - 5500 Middelfart
Tlf.: 72 10 67 73
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Man–tors kl. 9.00-13.00